Jeżeli chodzi o stronę prawną dotyczącą serwisó społecznościowych to jest ona nadal zbyt uboga. Większość z zapisów odnosi się bowiem do prawa konsumenta korzystającego z usług serwisów społecznościowych, mniej jest natomiast regulacji dotyczących bezpieczeństwa zarówno danych przechowywanych na serwerach jak i samych użytkowników aktywnie korzystających z serwisów.

Gwarancję dotyczącą ochrony danych osobowych zapewnia w Polsce konstytucja. Artykuł 47 gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do prywatności a artykuł 51 prawo do ochrony informacji dotyczących tej osoby. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których prawa mogą być przechowywane i przetwarzane w zbiorach danych.

W świetle tych przepisów każdy administrator ma obowiązek przetwarzać dane osobowe w w należyty sposób określony w artykule 23 ustawy 1. Zauważyć należy iż ustawa 1 artykuł 14 znosi odpowiedzialność usługowacy za przechowywane dane, jasne staje się zatem że to właściciel serwisu staje się odpowiedzialnym za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi. Dodatkowo powinniśmy wziąść pod uwagę artykuł 202 kodeksu karnego mówiąc o publicznej prezentacji treści pornograficznych. Zakazane jest przedstawianied takich materiałów w sposób mogący narzucać ich odbiór inny osobom.

Jeżeli serwis będzie gromadził dane osobwe na wykupionym serwerze, powinnśmy sprawdzić czy firma spełnia wymagania Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dotyczą one bezpieczeństwa i zasad przechowywania. Osobiście również musimy zgłosić gromadzenie zbioru danych osobowych w celu uzyskania zezwolenia na tą czynność.